*
Sprawdź jak ci poszło Dodane 2009-04-22 23.05 , komentarzy 0

Najszybciej u nas: Egzamin gimnazjalny 2009/2010 odpowiedzi: języki obce [angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski]

Szukasz przykładowych zadań na egzamin gimnazjalny z języka obcego? Dobrze trafiłeś. Zdaj egzamin gimnazjalny razem z MM! Już niebawem odpowiedzi z poszczególnych języków.


Zadania z pozostałych dwóch części:

Część humanistyczna | Część matematyczno-przyrodnicza


Ostatnią z trzech części egzaminu gimnazjalnego jest test z języka obcego. Poniżej przedstawiamy przykładowe zestawy zadań przygotowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie na podstawie wymagań programowych w obecnym roku szkolnym. Do otwarcia wszystkich plików, zapisanych w formacie PDF, potrzebny jest program Adobe Reader.źródło: MMKraków

Język angielski - nieoficjalne odpowiedziPytanie 1. Odpowiedź: 7.30 (C)

1. Usłyszysz dwukrotnie wiadomość pozostawioną na automatycznej sekretarce. W pytaniach 1.1-1.4. wybierz odpowiedź zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A,B lub C. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

1. 7.30
1.2 orange (B)
1.3 kitchen (A)
1.4 her son

2.Usłyszysz dwukrotnie trzy wypowiedzi na temat oglądania telewizji. Przyporządkuj do każdej osoby (2.1-2.3) zdanie podsumowujące jej wypowiedź(A-D). Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

2.1 (D) watches TV every day to kill time
2.2 (A) is too busy to watch TV regularly
2.3 (B) prefers the Internet to TV

3.Usłyszysz dwukrotnie rozmowę o szkole tańca. Na podstawie usłyszanych informacji zaznacz w tabeli znakiem X, które zdania(3.1-3.3) są prawdziwe(TRUE-T), a które fałszywe(FALSE-F). Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

3.1 Kate's dance school is opp-osite the supermarket - false
3.2At Kate's school, one dancing lesson costs 2 - true
3.3Kate's dancing lessons are on Mondays and Fridays - true

4.Usłyszysz dwukrotnie cztery krótkie wypowiedzi(4.1.-4.4.). Do każdej z nich wybierz właściwą reakcję. Zakreśl literę A,B lub C. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

4.1 Sure, that's a goog idea
4.2 Yes, I will. thank You
4.3 Pleased to meet you
4.4 Not to bad

5.Do każdego pytania(5.1-5.4) przyporządkuj jedną z podanych odpowiedzi(A-E). Jedna odpowiedź podana została dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

A. Large or extra large. Im not sure - 5.3 (what size is you father?)
B. It' small but very comfartable - 5.1 (How big is your room?)
C. Half an hour - 5.2 (How long does it take you to get to school?)
D. Over 65 kilos -
E. Take the second on the left - 5.4 ( How do i get to the cinema)

Do każdej sytuacji(6.1.-6.5.) dobierz odpowiednią reakcję. Zakreśl literę A,B lub C. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

Jak powitasz na ulicy kolegę, którego dawno nie widziałeś/aś
6.1. Mark,I havent seen you for ages.

Przymierzasz w sklepie płaszcz. Jak poprosisz koleżankę o opinię?
6.2.How do you like it?

Kolega zdał celująco egzamin. Jak mu pogratulujesz
6.3. Well done!
Odebrałeś/aś telefon do koleżanki, która jest nieobecna. Jak zapytać czy coś jej przekazać?
6.4 Shall I take message for her?

Radzisz koleżąnce aby nie piła tak dużo Coca-Coli. Jak to zrobisz?
6.5 You shouldn`t drink so much Coke.


Zadanie 7

Uzupełnij odpowiedź na poniższą wiadomość. Właściwe, poprawne pod względem gramatycznych i leksykalnym uzupełnienie luk (7.1. - 7.3.0 Zakreśl literę A, B lub C. za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

Hi Kasia
I've heard you have a new friend. How did you meet him? What's he like? Write soon.
Maggie

Hi Maggie,

It's nice to 7.1 hear from you.
You're asking me about my new friend.

Well, he is a new student at my school.
He is much 7.2 taller than me and has got fair hair. He's really attractive!
You will meet him when you 7.3 come to visit me.
See you soon,
Kasia

Zadanie 8
Przeczytaj opis ilustracji. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.) jedną z podanych poniżej odpowiedzi tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją. Zakreśl literę A, B lub C. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

8.1 C after
8.2 A straight
8.3 C striped
8.4 C behind

Zadanie 9. (5 pkt)
Przeczytaj tekst, a następnie każdemu akapitowi (9.1 - 9.5) przyporządkuj właściwy nagłówek (A-F). Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów. Jeden nagłówek podany zostały dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

SEASON TICKETS

If you make the same journey more than three Times a week, a season ticket is the best for you.
9.1 Why is it good to have a season ticket?

You save time and money. You don't have to visit the ticket office each time you travel and it's cheaper than buying individual tickets. And, if you travel more, you save more.

9.2 What kinds of season ticket can I buy

You can choose the ticket which is best for you. There are season tickets for seven days, one month, three months or a year. You can use them any time of day.

9.3. Where can I travel with a season ticket?

You can use the ticket for journeys between the stations shown on the ticket. Season tickets are for short distances of up to 30 kilometres. There are no season tickets for long distance.

9.4. Where can I buy a season ticket?


Any ticket a office will sell you one. If you need a Seven Day Ticket, you can also buy it at self-service ticket machines, over the telephone or the Internet. For a longer season tickets you need a photograph, so you can buy it only at ticket office.

9.5. Who can get a cheaper season ticket?

Children aged 5-15 and students pay 40 % less. Seniors and disabled persons get a 50 % reduction.


Zadanie 10 (4 punkty)
Przeczytaj poniższe napisy informacyjne, a następnie wybierz właściwe zakończenia zdań. Zakreśl literę A, B lub C. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

10.1. This Road sign tells you
b. Where to find a place to stay

10.2 You can see this warning sign
a. in a national park

10.3 This banner suggests you
b. can save some money

10.4. You can find this horoscope
c. on a website


Zadanie 11 ( pkt)

Przeczytaj trzy krótkie wiadomości, a następnie do każdej z nich przyporządkuj cel, w jakim została napisana (A-D). Wpisz odpowiednie litery w kratki (11.1 - 11.3). Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

11.1 Andy
I know there is a school play tomorrow but I don't remebmer what time it starts. Could you check and let me know. See you.
Amy

11.2.
Cindy
Our team is playing a match on Friday afternoon in the school playground. I'd like you to be there. Come and cheer for our team
Betty

Tom
Don't forget to take warm clothes when you come to visit us at camp. It's really cold here.
Bye,
Anna

A. to give advice - 11.3
B. to ask advice
C. to invite somebody 11.2
D. to ask for information - 11.1

Zadanie 12

12.1 2,500 shoes are necessary to set a record - F

12.2 The advertisement is addressed to people all over - T
12.3 National Geographic will collect only Nike shoes - F
12.4 The project finishes at the end of the year - T


Zadanie 13 (4 pkt)

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Dobierz brakujące zdania (A-E) tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wpisz w każdą lukę (13.1 - 13.4) literę którą oznaczono brakujące zdanie. Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.

Dear Grandma
Well it's a month Since I came to Tonbridge Language School. Wow, I am so busy. I get up at 7.00 every morning. That is really early for me I usually have six lessons a day. In the afternoon, I study in the library and in the evening I sometimes go to a sport club a disco.
I usually have meals in the school canteen. The food there is quite. The place really big. The first day I was lost I didn't know where to find anything. Now I know where the buldings are and I know where my classrooms are. I live nearby so I go on foot to all classes. It's only a ten minutes' walk I can sleep a bit longer in the morning and come home the lunch break.
Grandma, I miss you cooking Do you think you should send me some of your home chocolate cookies?
Well, I have to finish now. Take care
Love, Steve

Zakończył gimnazjalny test z języka angielskiego oraz innych języków.

Egzamin z języka angielskiego jest pisany przez gimnazjalistów po raz pierwszy. W tym roku nie będzie jeszcze brany pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, chociaż może zadecydować o przyjęciu na wymarzony kierunek w przypadku równej liczby punktów poszczególnych kandydatów.

źródło: Egzamin gimnazjalny 2009 : Test z języka angielskiego już się zakończył. Mamy pytania i odpowiedzi!Język niemiecki - nieoficjalne odpowiedziZadanie 1. (3 pkt)
Zapoznaj się z ilustracjami. Po dwukrotnym wysłuchaniu trzech dialogów (1.1. - 1.3.) dopasuj do nich odpowiednie miejsca (A - D). Uwaga! Jedno miejsce podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu. Wpisz rozwiązania do tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.


1.1 D
1.2 C
1.3 A

Zadanie 2. (4 pkt)
Zapoznaj się z treścią zadania (2.1. - 2.4.). Po dwukrotnym wysłuchaniu dialogu, zaznacz w tabeli, które zdania są zgodne z jego treścią (richtig - R), a które nie (falsch - F). Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.


2.1. Andreas hat eine Sechs in Mathematik bekommen. R
2.2. Andreas war am Samstag im Theater. F
2.3. Am Sonntagnachmittag hat Andreas Fußball gespielt. R
2.4. Am Sonntag hat Andreas allein zu Abend gegessen. F

Zadanie 3. (3 pkt)
Zapoznaj się z treścią zadania (3.1. - 3.3.). Po dwukrotnym wysłuchaniu dialogu wybierz właściwe, zgodne z jego treścią, dokończenia zdań. Zakreśl literę A, B lub C. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.


3.1. Jens wohnt jetzt
B. im Zentrum.

3.2. Zur Schule fährt Jens
A. mit dem Bus.

3.3. In seiner Wohnung gibt es
A. fünf Zimmer.

Zadanie 4. (4 pkt)
Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania (4.1. - 4.4.).
Do każdego z nich dobierz właściwą odpowiedź (A - E). Uwaga! Jedna odpowiedź podana została dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania. Wpisz rozwiązania do tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.


4.1 C
4.2 B
4.3 A
4.4 E

Zadanie 5. (4 pkt)
Przyporządkuj do każdego pytania (5.1. - 5.4.) jedną z podanych odpowiedzi (A - E). Uwaga! Jedna odpowiedź podana została dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.


5.1. D
5.2. E
5.3. A
5.4. B

Zadanie 6. (4 pkt)
Zapoznaj się z podanymi sytuacjami (6.1. - 6.4.), a następnie do każdej z nich dobierz odpowiednią reakcję. Zaznacz jedną z trzech możliwości, zakreślając literę A, B lub C. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.


6.1. Życz koledze powodzenia.
A. Viel Erfolg!

6.2. Dowiedz się, na którym przystanku musisz wysiąść.
C. An welcher Haltestelle muss ich aussteigen?

6.3. Kup bilet do muzeum.
B. Ich hätte gern eine Eintrittskarte.

6.4. Dowiedz się, czym kolega jeździ do szkoły.
A. Womit fährst du zur Schule?

Zadanie 7. (4 pkt)
Zapoznaj się z treścią zadania, a następnie uzupełnij luki (7.1. - 7.4.) właściwymi wyrazami. Zakreśl literę A, B lub C.
Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.


7.1. A. Einladung

7.2.C. kommen

7.3. B. guter

7.4. B. tanzen

Zadanie 8. (4 pkt)
Przeczytaj opis ilustracji. Uzupełnij każdą lukę (8.1. - 8.4.) jedną z podanych poniżej form tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją. Zakreśl literę A, B lub C. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.


8.1. A. am
8.2. C. Strand
8.3. A. Wetter
8.4. B. Ihre

Zadanie 9. (3 pkt)
Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto trzy zdania. Uzupełnij luki (9.1. - 9.3.) zdaniami (A - D) tak, aby powstał spójny i logiczny tekst. Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.


Tokio Hotel: Deutsch-Boom in Frankreich
Was ist denn da los? Immer mehr französische Schüler wollen Deutsch lernen. Viele von
ihnen sind französische Fans von Tokio Hotel und wollen die Texte der deutschen Songs verstehen. (9.1.) __A____ Ein Konzert macht doch erst richtig Spaß, wenn man auch mitsingen kann. Französische Deutschlehrer freuen sich über die Tokio-Hotel-Hysterie!
(9.2.) ____B____ .

Alle Tokio-Hotel-Konzerte in Frankreich sind ausverkauft. (9.3.) __D______ Zu Beginn des Schuljahres konnte man in Frankreich auch Schulhefte, Ordner und Taschen von der Band kaufen.

A. Dafür melden sich die Teenager sogar bei Deutschkursen an.
B. Endlich haben ihre Schüler Lust, Deutsch zu lernen.
C. Französische Schüler müssen Englisch lernen.
D. Die Plattenfirma verkauft nicht nur CDs.

Zadanie 10. (5 pkt)
Przeczytaj tekst oraz zamieszczone w tabeli zdania (10.1. - 10.5.). Zdecyduj, które z nich są zgodne z treścią tekstu (richtig - R), a które nie (falsch - F). Zaznacz znakiem X odpowiednie miejsca w tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz l punkt.


HOTEL EUROPA IN MÜNCHEN
Das Hotel bietet 170 helle und geräumige Zimmer und Suiten, die meisten sind sehr ruhig mit Blick auf zwei Gärten.
Die Lage:
Das Hotel liegt im wunderschönen Stadtteil Schwabing. Die Altstadt erreicht man in nur wenigen Minuten bequem mit der S-Bahn. Die Haltestelle ist 100 Meter vom Hotel entfernt.
Essen und Trinken: Lassen Sie sich in unserem Restaurant Bella kulinarisch mit deutschen und internationalen Speisen verwöhnen.
Wegbeschreibung:
Vom Bahnhof:
Nehmen Sie die S-Bahnlinie 20 oder 21 Richtung Moosach und fahren Sie bis zur Sandstraße.
Vom Flughafen:
Nehmen Sie die Buslinie 8 Richtung Mozartstraße und fahren Sie bis zur Sandstraße.

Das Internet ist im gesamten Hotel nutzbar und kostet 8 Euro pro Stunde.

10.1. Im Hotel gibt es über 150 Zimmer. R
10.2. Das Hotel liegt in der Altstadt. F
10.3. Im Restaurant kann man deutsche Speisen essen. R
10.4. Zum Hotel kann man mit dem Bus fahren. F
10.5. Die Hotelgäste können das Internet kostenlos nutzen. F

Zadanie 11. (3 pkt)
Przeczytaj tekst oraz zapoznaj się z treścią zadania (11.1. - 11.3.). Wybierz właściwe, zgodne z treścią tekstu odpowiedzi na pytania, zakreślając literę A, B lub C. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.


Wie viel Taschengeld sollten Eltern geben?
Taschengeld für Jugendliche und Kinder ist in vielen Familien ein oft diskutiertes Thema.
Wir haben 100 Jugendliche gefragt, was sie mit ihrem Taschengeld machen. Die Hälfte
der befragten Jugendlichen spart ihr Taschengeld für ein Handy, ein Mofa, einen MP3-Player oder einen Computer.
40 Prozent der Jugendlichen geben ihr gesamtes Taschengeld im Monat aus. Die Mädchen kaufen sich Kleidung, Schminke, Süßigkeiten und bezahlen Kinokarten. Die Jungen geben ihr Taschengeld für PC-Spiele und Handyrechnungen aus. 6 Prozent der Teenager bekommen kein Taschengeld.
Die meisten Kinder bekommen ihr erstes Taschengeld, wenn sie anfangen in die Schule zu gehen. Davon kaufen sie sich meistens Süßigkeiten.

11.1. Wie viel Prozent der befragten Jugendlichen sparen ihr Taschengeld?
B. 50%

11.2. Wofür geben die Mädchen ihr Taschengeld aus?
C. Für Kleidung und Kino.

11.3. Wann bekommen die meisten Kinder ihr erstes Taschengeld?
A. Wenn sie zum ersten Mal in die Schule gehen.


Przeczytaj zdania (a - d), a następnie ułóż je w takiej kolejności, aby powstał logiczny i spójny tekst. Wybierz właściwe rozwiązanie (A - C). Za poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.

B. c, a, d, b

Zadanie 13. (4 pkt)
Dobierz do każdej wypowiedzi (13.1. - 13.4.) odpowiednią ilustrację (A - E). Uwaga! Jedna ilustracja podana została dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. Wpisz rozwiązania do tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.


13.1. C
13.2. D
13.3. A
13.4. E

Zadanie 14. (4pkt)
Dopasuj do każdej tabliczki informacyjnej (14.1. - 14.4.) miejsce, w którym można ją zobaczyć (A - E). Uwaga! Jedno miejsce podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej tabliczki. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.


14.1. A
14.2. D
14.3. E
14.4. C


Źródło: www.echodnia.eu


X

Miejsce
w rankingu
Marcin Nowak

Założyciel i pierwszy kierownik portalu mmsilesia.pl, dziennikarz, bloger, wielki zwolennik mediów internetowych. Trener online w Mediach Regionalnych, współautor nowej wersji serwisu regiopedia.pl Autor wielu programów telewizyjnych w telewizji TVS i przewodników po Śląsku, geograf i zabrzanin. Obecnie mieszka w Bytomiu Obecnie Menadżer serwisów internetowych Polskapresse i kierownik naszemiasto.pl w woj. śląskim Pozdrawiam MM-kowiczów!

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy!
Dodaj swój komentarz: